top of page
אודות.jpg

העולם משתנה, והוא עושה את זה הרבה יותר מהר מהקצב שלנו.
הבעיה? לנוער, הקצב הזה מתאים לגמרי. אבל הורה שנשאר מאחור - עלול לגלות שהמרחק בינו לבין ילדו הולך וגדל. כהורים אחראים, זה מצב שלא ניתן לו להתרחש. לכן, אין ברירה: אנחנו חייבים להצטרף להתקדמות המהירה, כדי להיות שם יחד עם הילד שלנו.

 

איך נצטרף להתקדמות? נהיה מודעים אליה. נלמד על הצורה שבה הדברים עובדים, על האתגרים שהם מציבים ועל דרכים נכונות לעבוד מולם.

זו הסיבה שבגללה יצרנו את "רשת ביטחון" – תוכנית חינוכית להתמודדות עם אתגרי הרשת. התוכנית כוללת סרטוני הדרכה ממוקדים, שעוסקים בליבת ההתמודדות החינוכית בדורנו: התמודדות מול רשת האינטרנט.

 

המטרה בתוכנית היא להגדיר את האתגרים, כדי שכל הורה ידע מול מה הוא ניצב, ולהעניק כלים לפעולה נכונה במצב החדש.

התוכנית היא תוצר של שיתוף פעולה בין קרן ידידות טורונטו, משרד החינוך ויחידת ההורות בעיריית ירושלים, והיא חלק מארגז הכלים של תוכנית "עומקא דליבא".

סדרת הרצאות קצרות לצפיה בנושא ההתמודדות עם הרשת, בהן נלמד על:

המענים שמתבגרים מצפים לקבל ברשת והחלופות החיוביות שאנו יכולים לספק להם

Group 101.png

החזרת הסמכות ההורית והתמודדות עם התנגדויות של מתבגרים.

Group 102.png

הדרכים הנסתרות דרכן עלולים מתבגרים להיחשף לתוכן ולשימוש לא מותאם

ת’כלס - איך יוזמים שיח משפחתי פתוח על השימוש ברשת? ואיך מגיבים לשימוש לא מותאם?

להנגיש להורים ידע וכלים בסיסיים רלוונטיים לאתגרי התקופה בנושא תקשורת ורשת האינטרנט,
ולאפשר להורים הזקוקים לכך המשך מענה בנושא זה. 

המוסדות יכולים לקבל תוכן לערב הורים הכולל:
א. מנחה
ב. מרצה- לבחירה
ב. סרטוני ההרצאות

 

על המוסד לתאם את תוכן הערב מול רכזת ייעודית, תוך דגש על המטרה הנדרשת.
על המוסד ליידע את ההורים על כתובת לפניות (מוסדית וחיצונית) ולאפשר השארת פרטי יצירת קשר להמשך מענים בתחום.

 

בסיום כל מפגש הורה מקבל פרוספקט המתמצת את התכנים וקורא לו לקבל גישה לצפיה בהרצאות. ככל ויהיה ביקוש יחידת ההורות תספק העשרה והעמקה בתחום לקבוצת הורים.

בירושלים - מטעם יחידת ההורות

bottom of page