top of page
שיח על אתגרים.jpg
שיח 
על אתגרים 
שהרשת מציבה 
בפנינו.png

הרב זאב קצנלבוגן

איך מתמודדים עם האינטרנט? כמו במלחמה. אווירית או קרקעית, חמה או קרה, ישירה או עקיפה – אין דרך אחת להילחם. ככה גם באינטרנט. כל אחד בוחר את אסטרטגיית הפעולה שלו.

 

לאלו שמחליטים לצאת לחזית, פנים מול פנים, חשוב לזכור שאימונים הם חלק בלתי נפרד מהטירונות. לכן, אנחנו צריכים לצאת יחד עם המתבגרים שלנו לשדה הקרב, ולהדגים להם איך "נלחמים" באינטרנט. כמו בכל נושא חינוכי, דוגמה אישית היא הלמידה האפקטיבית ביותר.

 

מומלץ שהשיח לא ייסוב רק סביב הנושא הרוחני, אלא יכלול היבטים נוספים של ניהול העצמי מול פיתויי הטכנולוגיה. כך ניתן מענה גם לאלו שמשתמשים ברשת לצרכים טכניים.

הרב זאב קצנלבוגן.jpg
sound

על אילו אתגרים כדאי לנו לדבר עם המתבגר?

Group 124.png

איך שיתוף אישי יכול להוות דוגמה חינוכית טובה?

Group 123.png

מהן השאלות שכדאי לנו ללמד אותו לשאול את עצמו?

Group 125.png
00:00 / 24:11
bottom of page