top of page
הרצאה2.jpg

הרב נתנאל זליקוביץ

אנחנו שומעים ‘רשת’ ורואים מול עינינו דג מפרפר שנלכד. הוא שומע ‘רשת’ ורואה מול עיניו דג מאושר במים.

 

הכרחי שנדע על הפערים האלה בין ההסתכלות שלנו, המבוגרים האחראיים, לבין נקודת מבטו של המתבגר. אם נדע, נבין שהוא לא משוטט באתרים כדי לקרוא עלינו תיגר ולחפש תכנים לא ראויים. הוא נמצא שם כי הוא מחפש (והרבה פעמים גם מוצא) מענה לצרכים רגשיים שלו.

 

ההבנה הזו היא שלב ראשון ביכולת שלנו להוביל שיח חינוכי חכם, יעיל ומחובר. שיח שהוא גדר הגנה חיונית בעולם הפרוץ של הטכנולוגיה.

הרב נתנאל זליקוביץ.jpg
sound

איך משמשת הרשת למענה רגשי עבור המתבגר?

Group 106.png

מאילו ביטויים כדאי להימנע בשיח על הטכנולוגיה?

Group 104.png

איך שיח נכון יכול לחזק את הזהות החרדית שלו?

Group 105.png
00:00 / 26:36
bottom of page