top of page
עצות לשיח.jpg
עצות לשיח בין הורים למתבגרים “שנפלו” ברשת.png

הרב אוריאל בלמס

ולפעמים זה קורה: רשת הביטחון שפרשנו היא הכרחית, אבל לא מבטיחה הגנה הרמטית, ופתאום מתברר שהנער גלש לתהום שכל כך ניסינו למנוע ממנו.

 

מבהיל? נכון, אלא שבהלה היא הדבר האחרון שאנחנו צריכים פה. עלינו להתנהל ממקום מחושב, מתבונן ואחראי - כל מה שבהלה לא מאפשרת.

 

לכן, השלב הראשון יהיה להשהות את התגובה, עד שנצליח לשלוט בה. השאיפה היא שהתגובה לא תקים מחסום על ציר התקשורת שבינינו לבין המתבגר, אלא להיפך: תפתח את הדרך כך שנוכל להמשיך לנוע בה ביחד.

 

חשוב לזכור שתקשורת היא דו-סטרית, ולכן יש צורך לפתוח לתנועה את שני הצדדים, גם שלנו וגם של הנער. ננסה להכין את עצמנו לשיחה על ידי התייחסות לרצונות וליכולות של כל אחד מהצדדים.

 

את השיחה ננהל מתוך רצון אמיתי להבין את עולמו של הנער, על מנת שנצליח להיות מבוגרים משמעותיים בתהליך שהוא עובר.

sound
Asset 1_4x-100.jpg
00:00 / 17:36

אילו שאלות כדאי שנשאל את עצמנו מראש?

Group 130.png

מהן המטרות שנרצה להשיג בשיחה עם המתבגר?

Group 129.png

מה כדאי לנו לדעת על ניהול שיחה מיטבי?

Group 131.png
bottom of page